top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

อาชีพ

Director

จำนวนผลงาน

22

บริษัท

ผลงานอื่นๆ

จำนวนผลงาน

จำนวนผลงาน

จำนวนผลงาน

จำนวนผลงาน

Kasidid Kangkarn

มิก

ผม กษิดิศ แข็งการ เป็นนักศึกษา ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 3 ผมชอบหนังทดลองหรือหนังอาร์ต มากๆเพราะหนังทดลองมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกยิ่งรู้สึกมันก็คือความสวยงาม

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานอื่นๆ

bottom of page