top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

เกี่ยวกับ

สมาคมฯ

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการสร้างภาพยนตร์ไทย ซึ่งก่อนนั้นวงการภาพยนตร์ไทยไม่มีหน่วยงานอย่างเป็นทางการสำหรับผู้กำกับภาพยนตร์ ทำให้คนทำหนังจำนวนมากต้องเผชิญหน้ากับการเซ็นเซอร์ ความยากลำบากของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก การก่อตั้งสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์นั้นได้สร้างเครือข่ายที่แข็งแรง ที่จะเป็นปากเป็นเสียงในการต่อรองผลประโยชน์ของผู้ประกอบวิชานี้นี้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

เมื่อมีการก่อตั้งแล้ว สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การเวิร์คชอป สัมนา การจัดการประกาศรางวัล การเป็นเป็นปากเสียงให้ผู้ประกอบอาชีพทางด้านภาพยนตร์เมื่อมีปัญหาร้องเรียนเข้ามา และมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งในระดับแรงงานวิชาชีพ ไปจนถึงธุรกรรมระดับนานาชาติ

หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมฯ คือการจัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์โดยสมาคมผู้กำกับฯ รางวัลนี้มีจุดประสงค์เพื่อสดุดีนักสร้างภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทย รางวัลนี้ได้ยกระดับโพรไฟล์ของคนทำหนังให้เป็นที่รู้จักถึงความตั้งใจสร้างผลงานอันเป็นเลิศ จนเป็นที่ยอมรับในมาตราฐานของการมอบรางวัลและเป็นที่จับตามองในทุก ๆ ปี และทั้งหมดนี้ทำให้สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยกลายเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ช่วยทำให้ผู้ประกอบอาชีพผู้กำกับเป็นที่รู้จัก เป็นปากเสียงของคนทำหนังที่ร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อสร้างวงการภาพยนตร์ให้แข็งแรง พัฒนายิ่งๆขึ้นไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลสมาคมผู้กำกับ

ดูกิจกรรมที่ผ่านมาของทางสมาคม

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไืทย

Thai Film Director Associations

bottom of page