top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

นิยามผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

คือคำจำกัดความของผู้ประกอบอาชีพผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ที่สามารถเข้าร่วมสมาคมอย่างเป็นทางการได้

  1. เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไทย

  2. เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยตามคำนิยามของสมาคมผู้กำกับฯ

  3. ไม่เป็นผู้ต้องคดีอาญาร้ายแรงที่ได้รับการพิจารณโทษสิ้นสุดแลัวจากศาลยุติธรรม

คุณสามารถเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละข้อกำหนด

คำนิยามนี้อาจจะแตกต่างไปจากองค์กรอื่นไปบ้าง หากท่านต้องการอ้างอิงคุณสมบัติภาพยนตร์ไทยควรคำนึงถึงบริบทในการใช้งาน**

1. เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไทย

  • ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา

  • เป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะ

  • ไม่จำกัดวิธีการได้มาซึ่งสัญชาติ

อรรถาธิบายของแต่ละหัวข้อมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามมติของสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย**

2. เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยตามคำนิยามของสมาคมผู้กำกับฯ

  • ไม่จำกัดว่าภาพยนตร์ที่เข้าฉายนั้นจะผ่านมาแล้วกี่ปี

อรรถาธิบายของแต่ละหัวข้อมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามมติของสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย**

3. ไม่เป็นผู้ต้องคดีอาญาร้ายแรงที่ได้รับการพิจารณโทษสิ้นสุดแลัวจากศาลยุติธรรม

  • เว้นแต่โทษที่เกิดจากความประมาท หรือ ลหุโทษ

อรรถาธิบายของแต่ละหัวข้อมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามมติของสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย**

การเป็นสมาชิกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราด้วยการสมัครสมาชิกเว็บไซท์สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ไม่ว่าคุณจะทำงานตำแหน่งในไหนในวงการก็สามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากเรา และมีส่วนร่วมในการสร้างวงการให้ดีขึ้นไปด้วยกันกับเรา สนใจกดปุ่มด้านล่างได้เลย

สมัครสมาชิก

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไืทย

Thai Film Director Associations

bottom of page