top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

กษิดิศ แข็งการ

อาชีพ

Director

จำนวนผลงาน

22

บริษัท

ผลงานอื่นๆ

จำนวนผลงาน

จำนวนผลงาน

จำนวนผลงาน

จำนวนผลงาน

ผลงานที่ผ่านมา

Kasidid Kangkarn

มิก

ผม กษิดิศ แข็งการ เป็นนักศึกษา ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 3 ผมชอบหนังทดลองหรือหนังอาร์ต มากๆเพราะหนังทดลองมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกยิ่งรู้สึกมันก็คือความสวยงาม

Clear

ผลงานอื่นๆ

เลือกภาพยนตร์ที่คุณมีส่วนร่วม แล้วเลือกแผนกและตำแหน่งที่คุณทำ

(เลือกได้ครั้งละ 1 ตำแหน่ง หากเรื่องหนึ่งทำหลายตำแหน่งให้ทำทีละครั้ง)

งานของคุณในหนังเรื่องนี้

Submit

ชื่อเรื่อง

วันฉาย

นักแสดง

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

id

ผลงานอื่นๆ

Delete
Submit

ข้อมูลบริษัทของคุณ

แก้ไขตำแหน่งการทำงานหรือลบข้อมูลนี้ออกได้

เลือกรูปโพรไฟล์
UPLOAD

บริษัทของคุณ

ข้อมูลบริษัทของคุณ

แก้ไขตำแหน่งการทำงานหรือลบข้อมูลนี้ออกได้

เลือกรูปโพรไฟล์
UPLOAD
Delete
Submit

id

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไืทย

Thai Film Director Associations

bottom of page