top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

ข่าวสารสมาคม

ยินดีต้อนรับสู่หน้าข่าวสารของสมาคมฯ ที่นี่คุณจะได้รับข้อมูลที่จะสะท้อนภาพรวมของกิจกรรมและเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในวงการภาพยนตร์ของเรา

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไืทย

Thai Film Director Associations

bottom of page