top of page

เลือกการสมัครสมาชิกของคุณ

 • DIRECTOR

  0฿
   
  ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการยืนยัน
  แพ็กเกจฟรี
  • ได้รับการยืนยันตัวตนใน Thai film database
  • มีสิทธิ์ลงคะแนนรางวัลสมาคมผู้กำกับได้
  • ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสมาคมผู้กำกับได้
  • ได้รับข่าวสารจากสมาคมผู้กำกับ
  • มีสิทธิ์ลงชื่อเพื่อสนับสนุนประเด็นต่างๆที่สมาคมฯกำลังผลักด
  • ได้รับความช่วยเหลือเมื่ีอมีข้อร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับค
 • คุ้มค่า

  DIRECTOR PLUS

  1,000฿
  ทุก 1 ปี
  เพื่อสิทธิประโยชน์สำหรับท่านผู้บำรุงสมาคม
  มีอายุใช้งาน 2 ปี
  • ได้รับสิทธิประโยชน์ทุกอย่างเหมือน Collective Member
  • สามารถจัดการ Profile สร้างช่องทางการติดต่อ
  • เพิ่มเติมผลงานอื่นๆใน Profile ได้
  • สร้าง Profile บริษัทที่เป็นเจ้าของได้
  • สามารถโวตเลือกนายกสมาคมผู้กำกับได้
  • สามารถสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้กำกับได้
  • มีสิทธิ์ในการเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการของสมาคมฯ
  • ประกาศจ้างงานในเว็บไซท์และเพจของสมาคมฯได้
  • ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ หนังเลือกทาง และโครงการอื่นๆได้
  • ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมผู้กำกับเป็นลำดับแรก

bottom of page