top of page

เลือกการสมัครสมาชิกของคุณ

 • Collective Director

  0฿
   
  ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการยืนยัน
  แพ็กเกจฟรี
  • - ได้รับการยืนยันตัวตนใน Thai film database
  • - มีสิทธิ์ลงคะแนนรางวัลสมาคมผู้กำกับได้
  • - ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสมาคมผู้กำกับได้
  • - ได้รับข่าวสารจากสมาคมผู้กำกับ
  • - มีสิทธิ์ลงชื่อเพื่อสนับสนุนประเด็นต่างๆที่สมาคมฯกำลังผลักด
  • - ได้รับความช่วยเหลือเมื่ีอมีข้อร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับค
 • Dedicated Member

  1,000฿
  ทุก 1 ปี
  ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยผู้ใจดี
  มีอายุใช้งาน 2 ปี
  • - ได้รับสิทธิประโยชน์ทุกอย่างเหมือน Collective Member
  • - สามารถจัดการ Profile สร้างช่องทางการติดต่อ
  • เพิ่มเติมผลงานใน Filmography
  • - สร้าง Profile บริษัทที่เป็นเจ้าของได้
  • - สร้าง Gallery รูปภาพได้
  • - สามารถโวตเลือกนายกสมาคมผู้กำกับได้
  • - สามารถสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้กำกับได้
  • - มีสิทธิ์ในการเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการของสมาคมฯ
  • - ประกาศจ้างงานในเว็บไซท์และเพจของสมาคมฯได้
  • - ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ หนังเลือกทาง และโครงการอื่นๆที่จะต
  • - ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมผู้กำกับเป็นลำดับแร

bottom of page