คนทรงผี

2020

Horror, Drama

กำกับโดย

อาทิตย อาริยวงศ์ษา , ธีรคหเทพ อาริยวงศ์ษา
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท ทำ สตูดิโอ 19 จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ,สุชาดา พูนพัฒนสุข,วรพล ตะเภาพงษ์,วิกาวี แซ่เบ๊

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

Thai Film Director

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram