top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

จิตตก

2020

Horror

กำกับโดย

ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

ธีระ ประชุมของ

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

บุศรารัตน์ บัวงาม, ชัชชัย ชาญธนวงศ์, ศิวกร ทองมี, ภาณุพศ พงษ์ประเทศ, มินตรา คะเต็บหมัด

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

bottom of page