จี้2

2020

Comedy

กำกับโดย

สรเทพ เวศวงศ์ษาทิพย์
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท ถนัดหนัง จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

ณัฐชนนท์ ศุภลักษณ์, อรนุช อุ่นสวัสดิ์, ธิติ ศรีนวล, วีรวิทย์ เหล่าสันติพลวุฒิ

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

Thai Film Director

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram