ตี3 อาฟเตอร์ช็อค

2020

Horror

กำกับโดย

ภวัต พนังคศิริ , ธรรมนูญ สกุลบุญถนอม , นิติวัฒน์ ชลวณิช
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

วรกาญจน์ โรจนวัชร, ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์, ณัฐจารี หรเวชกุล, ชีรณัฐ ยูสานนท์, สิงโต นำโชค, อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ, นที เอกวิจิตร, ภูวดล เวชวงศา, เววิรี อิทธิอนันต์กุล, นลิน โฮเลอร์, คริสโตเฟอร์ เชฟ, วรชาติ ธรรมวิจินต์, ปรีโรจน์ เกษมศานติ์, อมรา อัศวนนท์

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

Thai Film Director

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram