top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

ตุ๊กแกรักแป้งมาก

2020

Romance

กำกับโดย

ยุทธเลิศ สิปปภาค
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

จิรายุ ละอองมณี, ชนม์ทิดา อัศวเหม, ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์, ชนิกานต์ ตังกบดี

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

bottom of page