นิราศกรุงเกลือ

2020

Drama

กำกับโดย

ณัฐนันท์ เทียมเมฆ
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

ภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

พิสุทธิ์ เอื้อธรรมกุล, กนกนาถ มีพร้อม, ปรียาภรณ์ หอมหวน, วีระชน ช. ชมเมือง, ภัทราพร เกยุราพันธุ์, คณัสนันท์ ทองอยู่, มินตรา เม้าทุ่ง

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

Thai Film Director

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram