บ้านขังวิญญาณ

2020

Horror

กำกับโดย

ธีรธร เชาวนโยธิน
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท ไอยารา แอนิเมชั่น แอนด์ สตูดิโอ จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

อัครา อมาตยกุล, ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, อริญา ถานวงศ์, อุบลวรรณ บุญรอด

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

Thai Film Director

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram