top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

ปรัมปรา กากี

2020

Drama

กำกับโดย

อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

ศศิธร จิตรประเสริฐ, ชนิดาภา สุจริตพงศ์, ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย, คุณาวุฒิ จันทรวัฒน์

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

bottom of page