top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

รักล้นใจ

2020

Romance

กำกับโดย

นิพิฐพนธ์ จันทะเปื้อน
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

BKK BANG PICTURES

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์, วิทวัส ท้าวคำลือ, วชณสรร เพ็ชรนาถ, กนกกาญจน์ จุลทอง, เดือนเต็ม สาลิตุล, กัจนฐานียา ศรีโรจน์วัฒนะ, ราชวัติ ขลิบเงิน

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

bottom of page