รักไม่เป็นภาษา

2020

Romance

กำกับโดย

พีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริ, พรรณพันธ์ ทรงขำ, สกล เตียเจริญ, กิตติกร เลียวศิริกุล
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

เมลดา สุศรี, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, ณัฏฐพงศ์ ชาติพงศ์, อชิระ เดทเตอร์, อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร, แอริณ ยุกตะทัต, Antonia Tootill, Kellen James, กิดาการ ฉัตรแก้วมณี

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

Thai Film Director

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram