วันหมาหอนที่ค่ายลูกเสือ

2020

Horror

กำกับโดย

พิรุณ อนุสุริยา
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท โลโก้ โมชั่น พิคเจอร์ จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต, พงศภัทร์ กันคำ, ศรีกานต์ นาคะวิสุทธิ์, ชัยรัตน์ ขันทอง, ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล, ศุภชัย เกิดสุวรรณ

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

Thai Film Director

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram