หน่าฮ่าน

2020

Comedy

กำกับโดย

ฉันทนา ทิพย์ประชาติ
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท มูฟวี่ พาร์ทเนอร์ จำกัด , บริษัท ด็อนท์พานิค บางกอก จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

สุดารัตน์ โพธิ์อำพล, นฤเบศร์ ฤทธิศร, บุญฤทธิ์ เวียงนนท์, ทัศนศักดิ์ ถนอมสิทธิ์, บุษรินทร์ คำชนะ, จักรภัทร ภูศรีนวล, อัจฉราภรณ์ สินธุสนธิ์, โศภณ อุปฮาด

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

Thai Film Director

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram