ห่อหมกฮวก ไปฝากป้า

2020

Comedy

กำกับโดย

กฤษณ์ สมประสงค์
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

ฮีตฮอย ฟิล์ม

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

วงศกรณ์ โยวะราช, กสิกร ม่วงสาย, นันทิชา จันทาป, ประภัสสร พฤกษาเจริญ, แก้วตา พรประเสริฐ, เกล้าฤทัย คำเบาะ, เจตต์บพิตร พงษ์พันธ์, รัตนชาติ สาระโป

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

Thai Film Director

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram