top of page

อีปึก อัศจรรย์วันแห่งศรัทธา

2020

Comedy

กำกับโดย

กรุง สุขสันต์
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท อุทุมมา สตูดิโอ จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

ธนฉัตร ตุลยฉัตร, เบญจา ทองแถม, บุญศรี ยินดี, ปอยฝ้าย มาลัยพร, สมรักษ์ คำสิงห์, กษาปณ์ จำปาดิบ, สัญญลักษณ์ ดอนศรี, ปิญดา เรืองแจ่ม, อรัญญดา ไชยพรม

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

bottom of page