top of page

อ้อมกอดเขมราฐ

2020

Romance

กำกับโดย

ฤทธ ปกกฤตหริบุญ
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท เดอะ พาลาซโซ่ เขมราฐ จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา, กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี, ภูศิลป์ วารินรักษ์, พุดทะสอน สีดาวัน, ธีรภัทร โลหนันทน์, นันทริยา นามบุญ

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

bottom of page