top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

2020

Romance

กำกับโดย

นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง, อาภาศิริ จันทรัศมี, ษริกา สารทศิลป์ศุภา, ถิรวัฒน์ โงสว่าง, พัดชา กิจชัยเจริญ

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

bottom of page