top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

เณรกระโดดกำแพง

2020

Drama

กำกับโดย

บุญส่ง นาคภู่
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท ปลาเป็นว่ายทวนน้ำ ฟิล์ม สตูดิโอ จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

บุญส่ง นาคภู่, ธีรภัทร โลหนันทน์, พลสิน แซ่หล่อ, คมชัย มีตาบุญ, กิตติพงษ์ ทองโคตร, ณัฏฐธิดา จันทศิลา, เช่นนั้น นาคภู่

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

bottom of page