เพราะรู้สึกดีที่มีกัน (Feel good)

2020

Comedy

กำกับโดย

วุฒิชัย เจตน์ตระกูลวิทย์
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท แฮปปี้เนส เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

ธนา ลิมปยารยะ, มณีรัตน์ คำอ้วน, พงศธร ศรีปินตา, ชาราฎา อิมราพร, ภานิศา อุดมเรืองเกียรติ, อาคม ปรีดากุล, ผดุง ทรงแสง, เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง, ภาณุพันธ์ ครุฑโต

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

Thai Film Director

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram