โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง

2020

Comedy

กำกับโดย

ภูวนิตย์ ผลดี, ชานนท์ ยิ่งยง
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท ที โมเม้นต์ จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

ศุภวิชญ์ มีเปรมวัฒนา, ปราโมทย์ ปาทาน, สมยศ มาตุเรศ, ศรัณย์ ชินสุวพลา, ศุภชัย ทรัพย์ประเสริฐ, ณัฐจารี หรเวชกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

Thai Film Director

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram