top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

โฮมสเตย์

2020

Thriller

กำกับโดย

ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, เฌอปราง อารีย์กุล, สู่ขวัญ บูลกุล, ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์, นพชัย ชัยนาม, เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, ธเนศ วรากุลนุเคราะห์, โรจน์ ควันธรรม, ศรุดา เกียรติวราวุธ

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

bottom of page