9 ศาสตรา

2020

Animation

กำกับโดย

กันย์ พันธ์สุวรรณ, ณัฐ ยศวัฒนานนท์, พงศา กรศรี
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท เอ็กฟอร์แมทฟิล์ม จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

กนกฉัตร มรรยาทอ่อน, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, สาวิตรี สุทธิชานนท์, รัชพล แย้มแสง, นิมิตร ลักษมีพงศ์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ศิริชัย เจริญกิจธนกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

Thai Film Director

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram