top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

Dead Stock รัก ปี ลึก

2020

Drama

กำกับโดย

ศารศาสตร์ รมยานนท์ , ชีวา ลาภินตั้งสุทธิ
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท ฟิล์ม ฟอร์ ฟัน จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

แดนอรุณ รามณรงค์, วสุ ปลื้มสกุลไทย, จุลจักร จักรพงษ์, สมชาย เข็มกลัด, เมทินี กิ่งโพยม, อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ, ผดุง ทรงแสง

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

bottom of page