The Pool นรก 6 เมตร

2020

Thriller

กำกับโดย

พิง ลำพระเพลิง
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท ที โมเม้นท์ จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, รัชย์ณมนทร์ รัชย์จิราธรรม

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

Thai Film Director

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram