top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

W

2020

Drama

กำกับโดย

ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

พัชรพร สโมสร, ศิริพรรณ รัตนสมโชค, สุทธิพงศ์ คล้ำมณี

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

bottom of page