top of page

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

Thai Film Director Associations

Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า

2020

Drama

กำกับโดย

คงเดช จาตุรันต์รัศมี
ดูรายละเอียด
สตูดิโอผู้สร้าง

บริษัท บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ฟิล์ม จำกัด , บริษัท ซองซาวด์ โปรดักชั่น จำกัด , บริษัท สไลด์เดอร์ แคท จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

บริษัท ผู้ผลิต จำกัด

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

นักแสดง

เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ, แพรวา สุธรรมพงษ์, ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย, ปัณณวัชร์ ปฐพีรัฐนนท์, พัศชนันท์ เจียจิรโชติ, เสวียน โอภาชาติ, ศัจกร ฉลาด, มิลิน ดอกเทียน, จิรดาภา อินทจักร, สุมิตรา ดวงแก้ว, อิสราภา ธวัชภักดี, จิดาภา แช่มช้อย, สุพิชา สอนดำริห์, ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย, กรภัสสรณ์ รัตนเมธานนท์, ชนัญญา ผดุงโภชน์

ทีมงาน

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

นักแสดง

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

ชื่อ นามสกุล

บทบาท

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

เข้าฉายวันที่

ชื่อ นามสกุล

bottom of page