top of page

100 Times Reproduction of Democracy

Director

จุฬญาณนนท์ ศิริผล

วันที่เข้าฉาย

5 พฤศจิกายน 2563

บริษัทผู้สร้าง

จุฬาญาณนนท์ ศิริผล

บริษัทผู้ผลิต

แนวภาพยนตร์

Documentary

นักแสดง

เรตภาพยนตร์

ความยาว (นาที)

114

เรื่องย่อ

100 Times Reproduction of Democracy เป็นการตั้งคำถามต่อการถือครองลิขสิทธิ์ในผลงานศิลปะที่สามารถผลิตซ้ำได้อย่าง “ภาพยนตร์” ว่าเป็นของผู้ให้ทุน ผู้สร้างภาพยนตร์ ผู้ชมภาพยนตร์ หรือนักสะสมผลงานศิลปะ โดยตั้งคำถามคู่ขนานไปกับการถือครองลิขสิทธิ์ในประชาธิปไตยของประเทศไทยว่าเป็นของรัฐบาล ทหาร หรือประชาชน

ทีมงาน

bottom of page