top of page

ขรัวโต

Director

สมเกียรติ เรือนประภัสสร์

วันที่เข้าฉาย

27 พฤษภาคม 2558

บริษัทผู้สร้าง

บริษัท อกาลิโก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

บริษัทผู้ผลิต

แนวภาพยนตร์

Biography

นักแสดง

เศรษฐา ศิระฉายา, พลอย ไพลิน, รัชศักดิ์ สมสอาด, กวีวัฒน์ คาน, ทัศภูมิ ถินจันทร์, ชลภัสสรณ์ ชัยพิสุทธิ์, ชนนภา วรปกรณ์, ภูวสิษฐ์ อธิษฐ์พัชร์, ศรายุทธ์ สระสงคราม, อมรวรรณ รินรัตน์, คณาธิป เปียงใจ, นิรภัฏ ซายากะ, ประภาพร มาติ๊บ, ปกรณ์ เจตน์วิทยาชาญ, ปรัชญา ประทุมเดช, เจษฏาพร ชมศรี, ชัยธวัฒน์ เนื่องจำนงค์, ชุมพร เทพพิทักษ์, โกวิท วัฒนกุล

เรตภาพยนตร์

ความยาว (นาที)

114

เรื่องย่อ

ภาพยนตร์ถ่ายทอดเรื่องราว ชีวประวัติของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม ตั้งแต่เกิดจนบวชเรียน จนค้นพบสุดยอดแห่งพระคาถาชินบัญชรที่มีคุณวิเศษ โดยแบ่งช่วงชีวิตของขรัวโต ทั้งหมด 4 ช่วง ช่วงแรกว่าด้วยชีวิตวัยเด็ก ของเด็กชายโต (ชัยธวัฒน์ เนื่องจำนงค์) ซึ่ง ขรัวโต วัยเด็กก็เป็นเหมือนเด็กเล็กทั่วไปที่รักสนุก แต่ท่านเป็นเด็กที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น มีเมตตา ที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ ท่านฉายแววในการเป็นคนที่มีหัวใจใฝ่เรียนรู้ ท่านร่ำร้องจะเรียนหนังสือ จนมารดาต้องพาไปฝากเรียนกับหลวงตาแก้ว ที่เป็นเหมือนครูคนแรกของท่าน ช่วงที่ 2 อยู่ในช่วงที่ ขรัวโต บวชเณร ท่านก็ตัดสินใจมุ่งที่จะบวชเป็นสามเณรอย่างจริงจัง แม้ว่ามารดาจะยังรักเป็นห่วง อยากให้อยู่ใกล้ ๆ แต่ท่านก็ยืนยันชัดเจนว่าต้องการจะบวชเรียน จนโยมแม่ต้องยอมตามใจ ซึ่งหลังจากที่ท่านพบความจริงว่า ท่านไม่ใช่ลูกของพ่อที่เลี้ยงดูท่านมา ท่านก็ขอลาบวชเรียนและไม่สึกอีกเลย ช่วงที่ 3 สามเณร ท่านบวชต่อเป็น พระโต (ปรัชญา ประทุมเดช) เป็นช่วงที่ท่านออกธุดงค์กับอาจารย์อีกคนคือ ขรัวตาแสง ได้ร่ำเรียนวิชาต่าง ๆ รวมถึงออกเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ได้พบเห็นชีวิตทางโลกมากขึ้น และช่วงปัจฉิมวัยของ ขรัวโต (เศรษฐา ศิระฉายา) ในชีวิตจริง ขรัวโต ท่านไม่ได้เป็นพระที่เคร่งเครียด ท่านเป็นพระที่อารมณ์ดี จิตใจดี มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ท่านนำธรรมะมาสอนประชาชนด้วยถ้อยคำที่ฟังง่าย ๆ แต่คมคาย แฝงปรัชญาธรรมะ และอารมณ์ขัน

ทีมงาน

bottom of page