Pear Chef
IMG_0009_edited.jpg

บุษบา ดีเกียรติถาวร

d026f1da-a5a2-4574-b928-72a22245fbbc
creative
เรียกสัมภาษณ์
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
กิ๊ฟ
NAME
Sex
หญิง
Age
21
Phone
0906419977
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
d026f1da-a5a2-4574-b928-72a22245fbbc
คณะ
วิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา
นิเทศศาสตร์
ชั้นปีที่
4
รหัส นศ.
61011215065
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
14 พฤศจิกายน 2564
สิ้นสุด
14 กุมภาพันธ์ 2565
ตอบรับ
12 กันยายน 2564
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
รายวิชา
ตำแหน่งที่สนใจ
creative
i-1-11.png
รายละเอียด
เพราะเห็นมีการเปิดรับในตำแหน่งที่หลากหลายและเป็นตำปหน่งที่สนใจ และรูัสึกว่าStudio commuan นั้นมีการทำงานที่น่าสนใจและหลากหลายซึงหากดิฉันนั้นได้เป็นเด็กฝึกงานของทางStudio commuan คาดว่าจะได้รับความรู้เทคนิคต่างๆในการทำงานอย่างแน่นอนค่ะ
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์
0817515663
0817515663
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
92
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้