Pear Chef
IMG_0009_edited.jpg

นางสาว สุวิมล พวงลำ

df81c5ca-9c3e-44a6-9693-e48dfe5c18c7
management
เรียกสัมภาษณ์
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
กุ๊ก
NAME
Sex
หญิง
Age
21
Phone
0830653757
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
df81c5ca-9c3e-44a6-9693-e48dfe5c18c7
คณะ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ภาควิชา
นิเทศศาสตร์บัณฑิต
ชั้นปีที่
4
รหัส นศ.
61347883
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
30 พฤศจิกายน 2564
สิ้นสุด
20 มีนาคม 2565
ตอบรับ
30 มิถุนายน 2564
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
สหกิจ
ตำแหน่งที่สนใจ
management
i-1-11.png
รายละเอียด
อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆและอยากได้ฝึกงานกับองค์กรที่ดีมีคุณภาพ เพื่อจะได้พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ให้เก่งขึ้นไป มีศักยภาพที่ดีขึ้นเพื่อนำไปใช้ในอาชีพอนาคตข้างหน้า จึงเลือกฝึกงานที่นี่ค่ะ
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
อาจารย์นัทฐิรา คูณค้ำ
0841525255
0841525255
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
110
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ