Pear Chef
IMG_0009_edited.jpg

อรณิชา คมนาคม

f4e60965-77f6-4510-955c-3d87eca7c360
production
เก็บข้อมูลไว้
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
จ๊ะจ๋า
NAME
Sex
หญิง
Age
20
Phone
0615464165
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
f4e60965-77f6-4510-955c-3d87eca7c360
คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชา
การละคร
ชั้นปีที่
3
รหัส นศ.
613220076-8
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
30 เมษายน 2564
สิ้นสุด
29 มิถุนายน 2564
ตอบรับ
30 มีนาคม 2564
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
หาประสบการณ์
ตำแหน่งที่สนใจ
production
i-1-11.png
รายละเอียด
อยากเข้ามาหาประสบการณ์จากพี่ๆ ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถที่หลากหลายด้าน และหนูอยากเป็นส่วนนึงของโปรดั๊กชั่นที่ทางคำม่วนได้สร้างสรรค์
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
อาจารย์ ธนัชพร กิตติก้อง
-
-
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
60
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้