IMG_0009_edited.jpg

อฏล วรรณนรากุล

561c513d-c6c6-4a84-8835-4f94e99236ee
art
รอการตอบกลับ
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
ดิว
NAME
Sex
ชาย
Age
21
Phone
0859888975
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
561c513d-c6c6-4a84-8835-4f94e99236ee
คณะ
วิทยาการจัดการ
ภาควิชา
นิเทศศาสตร์
ชั้นปีที่
3
รหัส นศ.
61123329100
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
11 กรกฎาคม 2564
สิ้นสุด
28 ตุลาคม 2564
ตอบรับ
31 มีนาคม 2564
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
รายวิชา
ตำแหน่งที่สนใจ
art
i-1-11.png
รายละเอียด
เพราะที่นี่มีแผนก Art กระผมอยากเรียนรู้และได้ลงมือทำกับแผนกนี้ให้มากขึ้น จึงคิดว่าถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทนี้แล้ว จะตั้งใจทำงานเพื่อได้รับประสบการณ์ที่ดีจากที่นี้ให้มากที่สุด ขอบคุณครับ
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
วัชระ วรรณนรากุล
0859987195
0859987195
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
109
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้
อีสาน
ภาษาอื่นๆ
post (2).png
ความสามารถทาง Software
สายเขียน
words.png
iconapp1.png
Gdocs.png
celtx.jpg
finaldraft.png