Pear Chef
IMG_0009_edited.jpg

นางสาวญาดา สัตบุษ

0748e6e9-7e8c-4e49-a489-371a0526d245
creative
รอการตอบกลับ
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
ต้อง
NAME
Sex
หญิง
Age
23
Phone
0838233328
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
0748e6e9-7e8c-4e49-a489-371a0526d245
คณะ
รัฐศาสตร์
ภาควิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ชั้นปีที่
รหัส นศ.
6041221824
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
14 ตุลาคม 2564
สิ้นสุด
14 ธันวาคม 2564
ตอบรับ
4 ตุลาคม 2564
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
หาประสบการณ์
ตำแหน่งที่สนใจ
creative
i-1-11.png
รายละเอียด
ดิฉันมีความสนใจที่จะสมัครงานในตำแหน่งนี้ด้วยเหตุผลสองประการ ดังนี้ ประการแรก ดิฉันสนใจในกระบวนการคิด ผลิต ละครโทรทัศน์จากการเรียนวิชาเกี่ยวกับการเขียนบทเชิงลึกทั้งด้านละครเวทีและภาพยนตร์ในมหาวิทยาลัยถึง 3 วิชาทำให้มีความรู้ทั้งการเขียนบทละครและ treatment ที่มาจากไอเดียหลากหลาย รวมทั้งประสบการณ์การเป็น Finalist จาก 40 ทีมที่เข้าร่วมประกวดการเขียนบทโทรทัศน์กับ Content Thailand อันเป็นโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ดิฉันจึงได้รับการอบรมในเรื่องของการเขียนบทละครโทรทัศน์อย่างเข้มข้นเป็นเวลากว่า 60 ชั่วโมง ประสบการณ์เหล่านี้จุดประกายดิฉันให้มีความประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของ Studio Commuan เพื่อเรียนรู้การผลิตละครจากบริษัทที่มีประสิทธิภาพและมีวิสัยทัศน์ในการให้พนักงานเติบโตพร้อมกับบริษัทอย่าง Studio Commuan ต่อไป
ประการที่สอง แพชชันในการคิดและผลิตละครของดิฉันอันเป็นผลมาจากความสนใจอย่างมากในกระแสสังคมและวัฒนธรรมจากการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ รวมทั้งการเลือกวิชาโทเป็นภาคศิลปการละครจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดิฉันจึงมีความต้องการจะใช้ความสามารถทางวิชาการด้านภาษาไทยและอังกฤษ Adobe Creative Suite Microsoft Office รวมทั้งทักษะการคิด วิเคราะห์ หาข้อมูล ตลอดจนประสบการณ์ทั้งหมดในการจัดการเพื่อเป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานในตำแหน่ง Creative ที่สามารถเรียนรู้อย่างรวดเร็วและปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ได้เป็นอย่างดี
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
ดารารัตน์ สัตบุษ
0819245891
0819245891
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
61
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้