Pear Chef
IMG_0009_edited.jpg

ชลิศา ปัดถามัง

d8aca9ba-0c69-4ceb-9da0-6e341ff97a7e
management
ผ่านการฝึก
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
น้ำมนต์
NAME
Sex
ทอม
Age
22
Phone
0649859523
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
d8aca9ba-0c69-4ceb-9da0-6e341ff97a7e
คณะ
ศิลปศาสตร์
ภาควิชา
นิเทศศาสตร์บูรณาการ
ชั้นปีที่
4
รหัส นศ.
6014101318
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
22 พฤศจิกายน 2563
สิ้นสุด
11 มีนาคม 2564
ตอบรับ
22 พฤศจิกายน 2563
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
สหกิจ
ตำแหน่งที่สนใจ
management
i-1-11.png
รายละเอียด
ชอบเพลงของบริษัทนี้ "ได้พบเธอ"
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
081-469-1608
081-469-1608
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
1
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้