Pear Chef
IMG_0009_edited.jpg

เนติพงษ์ สิงหะ

28ea1d66-26d2-4326-95c8-85f07e8b732c
post production
รอการตอบกลับ
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
บอนด์
NAME
Sex
ชาย
Age
22
Phone
0956270073
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
28ea1d66-26d2-4326-95c8-85f07e8b732c
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาควิชา
นิเทศศิลป์ สาขาภาพยนตร์เเละดิจิทัล มีเดีย
ชั้นปีที่
3
รหัส นศ.
61020260
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
30 เมษายน 2564
สิ้นสุด
30 มิถุนายน 2564
ตอบรับ
20 มีนาคม 2564
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
รายวิชา
ตำแหน่งที่สนใจ
post production
i-1-11.png
รายละเอียด
สาเหตุที่อยากฝึกงานที่นี่ เพราะส่วนหนึ่งเคยได้ชมภาพยนตร์ของ Studio commuan มาโดยตลอดในตอนที่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมจนถึงปัจจุบัน ชื่นชอบในวิธีการทำงาน จากหนังเเละซีรี่ย์ของค่ายที่ออกฉายที่ผมมองว่า 'พี่มะเดี่ยว' น่าจะเป็นอีกคนที่คุมงานได้โหดเเละเอาอยู่จริงๆ บวกกับอยากเข้ามาเรียนรู้สายงาน Post Production อย่างการตัดต่อ ซึ่งคิดว่าถ้าได้ฝึกงานที่นี่ นอกจากจะได้เรียนรู้การตัดต่อจากภาพยนตร์ ยังคงมีงานในรูปแบบอื่นๆ ที่ได้เรียนรู้ อย่าง MV โฆษณา ซีรี่ส์ ...เลยหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการพิจารณาเข้าฝึกงานที่นี่ครับ
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
ผศ.สุวรรณณี สุรเชษฐคมสัน
0617824296
0617824296
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
61
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้