Pear Chef
IMG_0009_edited.jpg

ณัฐธิดา ลัดกลาง

f763aa5c-bc5b-4a9d-94ee-8bc9d900ede3
creative
รอการตอบกลับ
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
บีบีม
NAME
Sex
หญิง
Age
22
Phone
0931707711
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
f763aa5c-bc5b-4a9d-94ee-8bc9d900ede3
คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ชั้นปีที่
4
รหัส นศ.
6131306019
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
16 มกราคม 2565
สิ้นสุด
5 พฤษภาคม 2565
ตอบรับ
4 พฤศจิกายน 2564
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
สหกิจ
ตำแหน่งที่สนใจ
creative
i-1-11.png
รายละเอียด
มีความชื่นชอบเกี่ยวกับการดูหนังดูซีรีส์ จึงอยากฝึกตัวเองเกี่ยวกับด้านนี้ เเละที่เลือกที่นี่เพราะเป็นอีกบริษัทนึงที่มีผลงานที่หลากหลายเเละเป็นที่รู้จัก จึงต้องการฝึกงานที่นี่เผื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ อีกทั้งบริษัทตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ เป็นอีกจังหวัดนึงที่ต้องการมาลองใช้ชีวิตเพราะส่วนตัวมีความชื่นชอบที่นี่
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
นายสุชาติ ลัดกลาง
0810705162
0810705162
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
109
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้