Pear Chef
IMG_0009_edited.jpg

ภูวดล คำอ้าย

f763aa5c-bc5b-4a9d-94ee-8bc9d900ede3
post production
เรียกสัมภาษณ์
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
ภู(โต)
NAME
Sex
ชาย
Age
21
Phone
0649942556
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
f763aa5c-bc5b-4a9d-94ee-8bc9d900ede3
คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชา
มัลดิมีเดียการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ชั้นปีที่
4
รหัส นศ.
6131306038
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
16 มกราคม 2565
สิ้นสุด
5 พฤษภาคม 2565
ตอบรับ
25 สิงหาคม 2564
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
สหกิจ
ตำแหน่งที่สนใจ
post production
i-1-11.png
รายละเอียด
ครับผม อย่างแรกคือ ผมต้องการฝึกงานกับทางสตูดิโอโดยตรงเพื่อให้มีประสบการณ์การทำงานที่ดีครับ ได้ทำงานกับทีมงานในสตูดิโอ ได้เรียนรู้งานหลายๆงาน เข้าใจการทำงานตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง อีกอย่างเชียงใหม่ก็เป็นบ้านเกิดผมด้วย จึงทำให้การเดินทางไปฝึกงานจะสะดวกครับ ขอความกรุณาพิจารณาผมนิดนึงนะครับ ถ้ามีการตอบรับผมฝึกงานด้วย ผมจะรีบดำเนินเอกสารส่งไปให้ครับ
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
นาง จันทร์แรม คำอ้าย
0954527989
0954527989
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
109
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้