นรา วรรณา

c3727cce-d2d5-4efa-901f-3b376903d8a8
marketing
ผ่านการฝึก
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
อาร์ม
NAME
Sex
ชาย
Age
22
Phone
0612232352
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
c3727cce-d2d5-4efa-901f-3b376903d8a8
คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ภาควิชา
การตลาด
ชั้นปีที่
4
รหัส นศ.
60541206140-6
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
15 พฤศจิกายน 2563
สิ้นสุด
11 มีนาคม 2564
ตอบรับ
15 พฤศจิกายน 2563
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
สหกิจ
ตำแหน่งที่สนใจ
marketing
i-1-11.png
รายละเอียด
อยากเรียนรู้การทำงานหลายๆด้านที่เกี่ยวกับบริษัทแห่งนี้ที่นอกเหนือจากสายการเรียนของผมครับ
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
อาจารย์ แสงดาว แก้วสว่าง
0612232352
0612232352
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
19
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png