Pear Chef
IMG_0009_edited.jpg

นายคณวัฒน์ พรโสภณ

a236f87b-e363-43ad-9554-6b604109a520
creative
รอการตอบกลับ
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
เกม
NAME
Sex
ชาย
Age
21
Phone
0830239088
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
a236f87b-e363-43ad-9554-6b604109a520
คณะ
ศิลปศาสตร์
ภาควิชา
ภาษาศาสตร์
ชั้นปีที่
3
รหัส นศ.
6106610253
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
31 พฤษภาคม 2564
สิ้นสุด
29 กรกฎาคม 2564
ตอบรับ
29 เมษายน 2564
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
รายวิชา
ตำแหน่งที่สนใจ
creative
i-1-11.png
รายละเอียด
ผมอยากทำงานแวดวงงาน Content อยู่แล้ว พอได้มาเจอว่าที่นี่เปิดรับนักศึกษาฝึกงานเลยมีความสนใจที่จะสมัคร ประกอบกับเป็นที่ฝึกงานที่น่าจะให้ประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ดูท้าทายและน่าสนุก เพราะที่นี่เป็นสตูดิโอที่ผลิตสื่อบันเทิงหลายๆรูปแบบออกมา การได้เรียนรู้การทำงาน เทคนิคต่างๆในงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์และมีความแตกต่างกันไป น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและได้อะไรหลายๆอย่างกลับมา อีกทั้งเคยดูผลงานที่เรื่อง ดิวไปด้วยกันนะ ซึ่งผมค่อนข้างชอบและเคยนำไปเป็นข้อมูลในการทำไฟนอลโปรเจค (วิจัย) ของกลุ่มผมด้วย
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
อาจารย์ประภัสสร ถิรตันติ
02-696-5620
02-696-5620
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
59
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้