Pear Chef
IMG_0009_edited.jpg

ชิดชนก หลกภิชาติ

0748e6e9-7e8c-4e49-a489-371a0526d245
management
กำลังฝึกงาน
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
เนย
NAME
Sex
หญิง
Age
21
Phone
0850477109
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
0748e6e9-7e8c-4e49-a489-371a0526d245
คณะ
นิเทศศาสตร์
ภาควิชา
การสื่อสารมวลชน (การออกแบบและผลิตสื่อ)
ชั้นปีที่
3
รหัส นศ.
6145033028
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
31 พฤษภาคม 2564
สิ้นสุด
30 กรกฎาคม 2564
ตอบรับ
16 พฤษภาคม 2564
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
รายวิชา
ตำแหน่งที่สนใจ
management
i-1-11.png
รายละเอียด
1. คำม่วนเป็นชื่อที่คุณหู ถูกยกตัวอย่างในห้องเรียนบ่อย ๆ + มีเพื่อนทำงานอยู่ในคำม่วน เลยทำให้เรารู้สึกสนใจ
2. ถูกตกจากดิวไปด้วยกันนะ เลยไปหาผลงานของที่นี่ต่อ แล้วรู้สึกว่าที่นี่ลายเซ็นชัดมาก กี่เรื่องต่อกี่เรื่องก็จะรู้สึกว่ามันให้มวลบางอย่างคล้าย ๆ กัน เลยอยากลองเข้ามาสัมผัส
3. จากข้อที่สอง หลาย ๆ งานของที่นี่ให้มวลความพื้นบ้าน ความอยู่ใกล้ธรรมชาติ เลยคิดไปแล้วว่าถ้าเราได้ฝึกกับที่นี่เราจะใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งอยากให้เป็นแบบนั้น
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา เสรีธนาวงศ์
0840199904
0840199904
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
60
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้