Pear Chef
IMG_0009_edited.jpg

มนต์มนัส ตาสา

7b65c62b-b8a7-4df7-b312-e8101209834c
post production
ผ่านการฝึก
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
เนี๊ยบ
NAME
Sex
ชาย
Age
22
Phone
0910056430
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
7b65c62b-b8a7-4df7-b312-e8101209834c
คณะ
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ภาควิชา
การสื่อสารสื่อใหม่
ชั้นปีที่
4
รหัส นศ.
60072791
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
30 พฤศจิกายน 2563
สิ้นสุด
25 กุมภาพันธ์ 2564
ตอบรับ
30 พฤศจิกายน 2563
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
รายวิชา
ตำแหน่งที่สนใจ
post production
i-1-11.png
รายละเอียด
หาประสบการณ์จากการทำงานจริง และพัฒนาฝีมือตัวเอง
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
อาจารย์สุพรรณี เบอแนล
-
-
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
5
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้