Pear Chef
IMG_0009_edited.jpg

นางสาวชาลิสา ศรีถาวร

d8aca9ba-0c69-4ceb-9da0-6e341ff97a7e
post production
รอการตอบกลับ
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
เฟอบี้
NAME
Sex
หญิง
Age
21
Phone
0813525636
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
d8aca9ba-0c69-4ceb-9da0-6e341ff97a7e
คณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร
ภาควิชา
สื่อสารดิจิทัล
ชั้นปีที่
4
รหัส นศ.
6118102322
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
21 พฤศจิกายน 2564
สิ้นสุด
21 มีนาคม 2565
ตอบรับ
28 กันยายน 2564
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
หาประสบการณ์
ตำแหน่งที่สนใจ
post production
i-1-11.png
รายละเอียด
ทางนักศึกษาอยากที่จะได้ลองทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อทดสอบว่ามีศักยภาพมากพอที่จะทำงานด้านนี้ได้หรือไม่ อยากสัมผัสบรรยากาศในที่ทำงานของทางสตูดิโอคำม่วนว่าเป็นอย่างไร สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานของทางสตูดิโอคำม่วนนั้นจะมีความหมายกับทางนักศึกษาอย่างมากเพื่อค้นหาตนเองและประเมินความสามารถ หากว่าศักยภาพไม่ถึงจะได้เตรียมตัวและหางานในทางด้านสายอื่นทำ ขออนุญาตทิ้งท้ายว่า ด้วยความที่ทางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นได้สอนมาหลายอย่างแต่ทางนักศึกษาเองรู้สึกว่ายังไม่สุดในด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนตัวนักศึกษาเองนั้นทำได้ทั้ง artwork, video editor, website, ถ่ายภาพ แต่ว่ายังไม่มากพอที่จะผลิตผลงานเป็นของตัวเองหรือให้กับทางบริษัท/สตูดิโอต่างๆได้ ซึ่งทางนักศึกษามีความรู้ด้านลิขสิทธิ์และไม่หยิบยืมในส่วนของผลงานผู้อื่นมาใช้ ดังนั้น หากได้เข้ารับการฝึกงานจะเป็นโอกาสที่สำคัญมากในการวัดความสามารถของตัวนักศึกษาเองค่ะ
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
0845748909
0845748909
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
120
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้