IMG_0009_edited.jpg

นายกิจภาคิน ไวชมภู

0d9af5f4-7ff6-4dc6-b41e-9d369dea5007
creative
รอการตอบกลับ
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
แชมป์
NAME
Sex
ชาย
Age
21
Phone
0819576439
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
0d9af5f4-7ff6-4dc6-b41e-9d369dea5007
คณะ
ดิจิทัลอาร์ต
ภาควิชา
วิชวลเอฟเฟค
ชั้นปีที่
4
รหัส นศ.
6001777
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
23 พฤษภาคม 2564
สิ้นสุด
26 สิงหาคม 2564
ตอบรับ
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
หาประสบการณ์
ตำแหน่งที่สนใจ
creative
i-1-11.png
รายละเอียด
ผมมีความชอบในงานเขียนบทครับ แต่เนื่องจากเรียนวิชวลเอฟเฟคที่เป็นสายงานเบื้องหลัง เลยต้องหาประสบการณ์ด้านการเขียนบทด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ / ผมได้มีโอกาสได้ชมผลงานของ Studio Commuan ทั้งที่ทำและมีส่วนร่วม เช่น แพ้กลางคืน, ดิวไปด้วยกันนะ, แสงกระสือ และการได้ฝึกงานหรือร่วมงานกับพี่มะเดี่ยว ที่เป็นปราจารย์ด้านงานเขียนบทยิ่งเป็นสิ่งที่เหมือนฝันครับ หากมีโอกาสได้ร่วมฝึกงาน หรือร่วมทำงานด้วยจะดีใจมาก
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
นางนวรัตน์ ไวชมภู
0811895944
0811895944
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
95
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง
เหนือ
ใต้
อีสาน
ภาษาอื่นๆ
post (2).png
ความสามารถทาง Software
สายเขียน
words.png
iconapp1.png
Gdocs.png
celtx.jpg
finaldraft.png
สายจัดการ
Microsoft-Excel-2013-Logo.png
246x0w.png
sheets_48dp.png
mox.png
สายกราฟฟิคและ Presentation
photoshop.png
illustrator.png
indesign.png
lightroom.png
PPT.png
KEYNOTE_icn.png