Pear Chef
IMG_0009_edited.jpg

ไตรภพ กาวี

5b4f8769-44bb-4d44-b522-97dd93c9f7ee
creative
รอการตอบกลับ
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
ไตร
NAME
Sex
ชาย
Age
20
Phone
0936593789
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
5b4f8769-44bb-4d44-b522-97dd93c9f7ee
คณะ
ดิจิมัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
ภาควิชา
ภาพยนตร์
ชั้นปีที่
2
รหัส นศ.
1621300415
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
30 มิถุนายน 2564
สิ้นสุด
29 สิงหาคม 2564
ตอบรับ
9 มิถุนายน 2564
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
หาประสบการณ์
ตำแหน่งที่สนใจ
creative
i-1-11.png
รายละเอียด
เหตุผลที่อยากฝึกงานที่นี้ เพราะ Studio Commuan เป็น Studio ของเชียงใหม่ซึ่งผมก็เป็นเด็กเชียงใหม่ที่มาเรียนต่อที่กรุงเทพ เลยเป็นหนึ่งเหตุผลใหญ่ๆที่อยากสมัครฝึกงานที่นี่
เหตุผลที่สองคือ content ของ Studio Commuan ที่มีความทันสมัย และแอบแฝงวัฒนธรรมเหนืออยู่ใน content และเหตุผลสุดท้ายคือเวลาเปิดรับสมัครที่มาในช่วงที่ผมกำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นชั้นปีที่เหมาะแก่การหาประสบการณ์จากการฝึกงานมากๆ ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ผมอยากฝึกงานกับ Studio Commuan ขอบคุณสำหรับการเปิดฝึกงานและหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกงานครั้งนี้ครับ
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
บุปผา กาวี
0818839339
0818839339
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
60
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png
i-1-06.png
ความสามารถทางภาษารอง