พิริยะ พิบูลย์วรกุล

a377694b-3085-470d-8ee1-0a8bd5d5746f
creative
กำลังฝึกงาน
i-1-01.png
ACCOUNT INFO
ไม้
NAME
Sex
ชาย
Age
20
Phone
0909155008
EMAIL
i-1-02.png
UNIVERSITY INFO
a377694b-3085-470d-8ee1-0a8bd5d5746f
คณะ
เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร
ภาควิชา
สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์
ชั้นปีที่
3
รหัส นศ.
13610198
i-1-03.png
TIME TO TRAIN
เริ่มฝึก
18 เมษายน 2564
สิ้นสุด
15 มิถุนายน 2564
ตอบรับ
14 มีนาคม 2564
i-1-07.png
OTHER INFO
ประเภทการฝึกงาน
รายวิชา
ตำแหน่งที่สนใจ
creative
i-1-11.png
รายละเอียด
ผมเป็นนักเล่าเรื่องตั้งแต่ยังเด็ก มีความฝันอยากกำกับภาพยนตร์ให้โด่งดังและสามารถเปลี่ยนแปลงสังคม ขณะนี้ผมมีบทหนังที่อยากจะเขียนลงไปในจุลนิพนธ์ แต่รู้ดีว่าตนยังขาดทั้งความรู้และประสบการณ์ชีวิต ที่จะเข้าใจตัวละครที่อยู่ในมือ ดั้งนั้น StudioCommuan จึงมีความพิเศษกว่าที่อื่น ตรงที่ผมสามารถได้ทั้งความรู้จากผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรม และประสบการณ์ชีวิตจากผู้คนในที่ที่ไกลออกไป ..."เชียงใหม่"
i-1-15-1.png
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ
เบอร์โทร
E-mail
อาจารย์อรรณนพ ชินตะวัน
0946623663
0946623663
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว

แนบไฟล์

กรณีเอกสารเป็นไฟล์ กรุณาอัพโหลดเอกสารส่งตัว จากมหาวิทยาลัยโดยการกดปุ่ม Upload ข้างล่าง และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 15MB

Upload
i-1-09.png

เอกสารส่งตัว แบบส่งลิงค์

กรณีเอกสารของคุณเป็นลิงค์ google drive หรือ dropbox ให้ Copy ลิงค์ของคุณมาไว้ในช่องข้างล่างนี้ (ไม่จำกัดขนาดไฟล์) และกด "ส่ง" 

เอกสารของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

การส่งเอกสารล้มแหลว

i-1-12.png

การแก้ไขข้อมูล

หากคุณต้องการ แก้ไข คุณสามารถกด

ปิดหน้าต่างนี้

แล้วกลับไปแก้ไขได้ใน messenger นะครับ

i-1-08.png
จำนวนวันที่ฝึก
58
วัน
i-1-05.png
ความสามารถทางภาษาหลัก
Flag-01.png
Flag-02.png
Flag-03.png
Flag-08.png
Flag-04.png
Flag-05.png
Flag-06.png
Flag-07.png
Flag-09.png